Najbliższe warsztaty:

Inner Energy – Connected

13 – 14 października 2018, Warszawa

 

Dr Iliana Ramirez

Z pochodzenia Meksykanka, urodzona w rodzinie z tradycjami curanderos, mieszkająca aktualnie w Polsce.

Z wykształcenia chemik farmakobiolog.

Z doświadczenia wykładowca uniwersytecki w dziedzinie farmakologii i biologii molekularnej w Cinvestav – Centro de Investigacion y Estudios Avanzados del Instituto Politecnico Nacional w Mexico City. Prowadziła badania dotyczące plastyczności mózgu w zakresie epilepsji na Universidad Nacional de México w Instytucie Neurobiologii w Queretaro. Realizowała projekty naukowe m.in. w Departamento de Fisiologia, Biofisica i Neurociencias oraz Departamento de Farmacologia, gdzie uzyskała tytuł naukowy doktora nauk farmakologii. Autorka artykułów naukowych publikowanych m.in. w periodykach z najbardziej prestiżowych list: „Molecular Endocrinology” (Oxford Academic), „Molecular and Cell Biology”, „Molecular Biology of the Cell”.

Jej zainteresowania zawodowe dotyczą funkcjonowania mózgu w obszarach medycyny tradycyjnej, praktykowanej od wieków w różnych kulturach, m.in. meksykańskiej, hinduskiej i chińskiej, oraz ich praktycznego zastosowania w życiu osobistym oraz zawodowym człowieka z kultur Zachodu. Z tego zakresu pisze książki i prowadzi autorskie warsztaty w Polsce i za granicą.

Prywatnie żona dr. Mateusza Grzesiaka, mama Adriany, pasjonatka podroży, medytacji, jogi i rozwoju holistycznego.

Filozofia

Dr Ramirez kieruje się w życiu osobistym i zawodowym określonymi wartościami. Wierzy, że łącząc nowoczesny świat mierzalnej nauki Zachodu z głębokimi tradycjami duchowymi kultur Wschodu, człowiek jako wielowymiarowy byt jest w stanie pełniej się rozwijać i ewoluować. Będąc jednocześnie niezależną jednostką i częścią większych systemów, takich jak kultura, nacja lub społeczność, może dzięki odpowiedniej wiedzy podnosić poziom świadomości zarówno swojej, jak i kolektywnej. Ucząc się we właściwy sposób i praktykując określone zachowania, zdobywa potrzebne do życia umiejętności, które może z powodzeniem stosować w relacjach z samym sobą, rodziną oraz współpracownikami. Kluczem do ich poznania jest wyjście poza myślenie jednostkowe (przekonania) oraz zbiorowe (paradygmaty religijne/kulturowe/naukowe) i otwartość na nowe spojrzenie na świadomość człowieka jako takiego.

Wykorzystywane modele

Nauka

 • Psychologia

  Nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka, a także wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.

 • Medycyna

  Nauka empiryczna obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich leczenia.

 • Anatomia

  Nauka o budowie narządów i układów ciała człowieka. Obok fizjologii stanowi podstawę medycyny.

 • Chemia

  Nauka badająca naturę i właściwości substancji oraz przemiany zachodzące pomiędzy nimi.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi.

 • Farmakologia

  Nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm, oraz skutkach tego działania.

Duchowość

 • Buddyzm

  Filozofia opierająca się na Czterech Szlachetnych Prawdach głoszonych przez Siddharthę Gautamę, oraz na przedstawionej przez niego Ośmiorakiej Ścieżce, która prowadzić ma do ustania cierpienia.

 • Tradycyjna Medycyna Chińska

  Chińska tradycja medyczna, na którą składają się m.in. akupunktura, akupresura, dieta, qigong i ziołolecznictwo.

 • Kabała

  System mistyczno-filozoficznych wierzeń powiązany z tradycjami kultury żydowskiej.

 • Kundalini

  W hinduizmie koncept boskiej energii, której przebudzenie za pomocą określonych praktyk prowadzi do oświecenia.

 • Tradycyjna Medycyna Meksykańska

  System, na który składają się wiedza, umiejętności i praktyki oparte na meksykańskich przekonaniach ludowych, używany do utrzymania zdrowia i profilaktyki, oraz wsparciu leczenia chorób fizycznych i psychicznych.

 • Mindfulness

  Proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących tu i teraz, który może być rozwijany m.in. poprzez medytację.

Najbliższe szkolenie

Inner Energy – Connected
13 – 14 października 2018

Eksplorowane praktyki

Rekomendacje

Warsztaty

 • Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska
 • +48 533 478 300
 • office@starwayinstitute.com

Kontakt

Top